Korona i antibiotici

Antibiotici nisu efikasni protiv virusa.
Pojedini ljudi koji obole od COVID-19 mogu dobiti i bakterijsku infekciju kao komplikaciju bolesti i u tom slučaju, antibiotici budu propisani od strane ljekara.
Međutim u našoj populaciji često postoji potreba samomedikacije antibioticima što može da ima štetne efekte kako za pojedinca tako i za cjelokupnu populaciju.

Posljedice uzimanja antibiotika na "svoju ruku"

Puno prije početka pandemije korona virusom, svijet se suočavao s prijetnjom od antimikrobne rezistencije, a mnogi svjetski autoriteti alarmiraju zbog daljnje eskalacije tokom pandemije. Studija iz SAD-a, na primjer, pokazala je da je 71% pacijenata oboljelih od covid-19 primilo antibiotik, dok je samo 4% zaista imalo bakterijsku koinfekciju.
Ova prekomjerna upotreba antibiotika mogla je pridonijeti primijećenom povećanju rezistencije protiv nekoliko klasa antibiotika za 10%.

Dezinformacije zbunjuju javnost

Širenje dezinformacija tokom pandemije COVID-19 izazvalo je zbunjenost javnosti. Istraživanje internetskih članaka o vijestima utvrdilo je netačne izvještaje objavljene na 25 jezika u 87 zemalja, od kojih je otprilike petina bila u vezi sa lijekovima i liječenjem. U nerazvijenim i zemljama u razvoju, od kojih mnoge već imaju veliki teret mikrorganizama otpornih na više lijekova, dezinformacije uključuju prenaglašavanje uloge antimikrobnih lijekova kao npr. azitromicina za koji je više puta pokazano da nema efikasnosti protiv covid-19.
divider image
divider image
divider image

6 stvari koje trebate znati

Ne vršite pritisak na svog ljekara da Vam propiše antibiotike, već tražite savjet za adekvatno liječenje simpoma.
  • Održavajte dobru ličnu higijenu
  • Vakcinišite se prema preporukama
  • Smanjite mogućnost dobijanja inekcije putem hrane
  • Antibiotike uzimajte isključivo prema preporuci ljekara, tačno onako kako Vam je ljekar propisao i onoliko dugo koliko Vam je propisano
  • Nemojte se sami liječiti antibioticima koji su vam preostali od prethodne bolesti jer to možda nije adekvatan antibiotic za trenutnu bolest
  • Nemojte se liječiti antibioticima koji su propisani drugoj osobi.