Najčešća pitanja i odgovori

Odgovara doc. dr Tijana kovačević, klinički farmaceut

Da li se lijek uzima prije ili poslije jela?

Za svaki lijek zavisi od farmakokinetičkih osobina lijeka, odnosno da li na proces resorpcije lijeka utiče hrana (nekad hrana smanjuje, nekada povećava resorpciju) i/ili drugi lijekovi.

Obično želimo da se stepen resorpcije lijeka poveća, a nekada se savjetuje uzimanje lijeka poslije obroka zbog neželjenih efekata na gastrointestinalni trakt. Ne postoji jedinstveno pravilo zbog čeka je važno da se posavjetujete sa vašim ljekarom ili farmaceutom.

Da li se lijek može piti istovremeno sa drugim lijekovima?

To zavisi od farmakonitečkih osobina lijeka. Neke lijekove nije dobro kombinovati, zbog čega naše pacijente savjetujemo da koriste zamjenski lijek koji ima isti efekat, ali je kompatibilan sa drugom terapijom. Ukoliko koristite više lijekova naglasite to svom farmaceutu koji će vam dati najbolju preporuku kako biste izbjegli eventualne neželjene efekte.

U koje doba dana je najbolje piti određeni lijek?

Za pojedine lijekove je vrijeme kada se uzimaju jako bitno (kao npr. kortikosteroide treba uzimati ujutro da se ne narušava prirodno lučenje hormona u organizmu ili kratkodjelujući insulin neposredno prije ili tokom obroka), dok za druge lijekove nije bitno. Nekada je dobro vrijeme uzimanja lijekova prilagoditi dnevnom ritmu i navikama osobe koja ga uzima.

Za šta koji lijek služi u mojoj terapiji?

Razumljivo je da vrijeme koje provedete u ljekarskoj oridinaciji nekada nije doboljno da dobijete odgovore na sva pitanja, te nas, farmaceute možete pitati sve detalje o terapiji koja vam je propisana.

Da li se određeni lijek smije koristiti u trudnoći i dojenju?

Za svaki lijek postoje određene preporuke, a to zavisi od samog lijeka, bolesti, trimestra trudnoće. Kod primjene terapije u trudnoći uvijek se razmatra odnos benefit/rizik za majku i bebu, odnosno odojče.

Da li da se vakcinišem protiv COVID-19?

Skoro uvijek je DA, osim ukoliko postoje relativne kontraindikacije, kada savjetujemo najprije konsultaciju sa ljekarom.