Klub lojalnosti

Start kartica

Nakon prve kupovine

Sa karticom kluba lojanosti ste uvijek na dobitku jer imate mogućnost da sve proizvode Pharmacentrum apoteke kupujete po nižim cijenama ali i da ostvarujtete pravo na specijalne, mjesečne popuste!

Popusti prilikom svake kupovine od 3%.

Pravo na program lojalnosti stiču svi potrošači već nakon prve kupovine.

Mama i beba

Za trudnice, mame i bebe

Uz karticu kluba lojalnosti apoteke Pharmacentrum odobravamo popuste prilikom SVAKE KUPOVINE:

  • 5 % za trudnice i mame
  • 7.5 % za bebe i djecu do 3 godine starosti

Popusti prilikom svake kupovine.

Ne skupljate bodove i odmah ostvarujete pravo na popuste.

Senior program

Za penzionere

Članovi Senior kluba lojalnosti uz lijekove kupljenje na recept ostvaruju pravo na popust prilikom svake kupovine u iznosu od 7.5% na ostale grupe proizvoda apoteke Pharmacentrum.

Popust se ne odnpsi na lijekove koji se izdaju na recept.

Da biste dobili karticu Senior klub neophodno je da u okviru pristupnice navedete vaš penzioni ID broj.